Wyatt SpragueCredits

Hostiles (2017)
Sound Effects Editor
Split (2016)
Sound Recordist
Whiskey Tango Foxtrot (2016)
Sound Effects Editor
Run All Night (2015)
Sound Effects Editor
Into the Woods (2014)
Sound Effects Editor
You Don't Know Jack (2010)
Sound Effects Editor
Taking Woodstock (2009)
Sound Effects Editor
I Love You Phillip Morris (2009)
Sound Effects Editor
Marley & Me (2008)
Sound Effects Editor
Awake (2007)
Sound Effects Editor
Margot at the Wedding (2007)
Sound Effects Editor
Infamous (2006)
Sound Effects Editor
Robots (2005)
Sound Effects Editor
The Aviator (2004)
Sound Effects Editor
Bowfinger (1999)
Sound Editor